Резултати од државниот натпревар по природни науки

На 15.06.2024 година, во просториите на Природно- математичкиот факултет во Скопје се одржа државниот натпревар по природни науки. Нашите ученици од 4. и 5. одделение постигнаа одлични резултати.
IV одделение:
Христијан Стефанов – I награда
Драган Донев – III награда
Марија Атанасовска – III награда
Ментор: Марина Станиславова
Лука Василев – III награда
Ирина Ефремова – III награда
Ментор: Цветанка Недева
V oдделение:
Габриел Тасевски – II награда
Миша Недева – IIнаграда
Лазар Коцев – III награда
Благој Стојков – III награда
Ментор: Велика Маркова