Детски лирски треперења 2024

Успешно учество и претставување на нашето училиште на 45.Фестивал на детско поетско творештво ,,Детски лирски треперења 2024″ на ученичката Ана Николова, под менторство на наставничката Милена Златковиќ.