Работилница „Vive la francophonie“ во соработка со билингвалната паралелка од СОУ„Св.Кирил и Методиј“

Денес, во просториите на нашето училиште, по повод Месецот на франкофонијата, се одржа работилница „Vive la francophonie“. На работилницата учествуваа ученици од нашето учиилиште и ученици од билингвалната паралелка од СОУ„Св.Кирил и Методиј“. На истата беа изработени два проекта на тема „La francophonie“ и „La luttérature française“. Исто така се споделуваа искуства, информации, знаења и се разговараше за значењето на францускиот јазик, богатата француска историја, култура, музика.