Посадено Ginko biloba во дворот на училиштето

Екологистите од ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино, предводени од наст. по биологија Шеќерина Симоновска  посададија Ginkgo biloba во дворот на ООУ Страшо Пинџур.
Акцијата се спроведува во соработка со Ековита, чиј ангажман е поддржан преку проектот „ Граѓанските организации во акција за климатските промени’’.