Почеток на учебната година

Почитувани родители, драги ученици. Учебната година започнува утре на     01.10.2020 за некои од вас во училниците, но за голем дел од вас онлајн. Утре, на 1 октомври ќе се започне со одделенски час во

8:00  за учениците од 6 – 9 одделение

во 13 часот за учениците од 4 и 5 одделение.

Понатаму ќе се почитува распоредот на часовите.  За учениците од 6 – 9 одделение наставата започнува од 8 часот по следниот временски распоред:

1 час 8 – 8:30
2 час 8:40 – 9:10
Голем одмор 15 минути
3 час 9:25 – 9:55
4 час 10:05 – 10:35
5 час 10:45 – 11:15
6 час 11:25 – 11:55
7 час 12:05 – 12:35

 

За учениците од 4 и 5 одделение во централното училиште и ПУ. Криволак и Пепелиште започнува од 13 часо по следниот временски распоред:

1 13 – 13:30
2 13:40 – 14:10
Голем одмор 15 минути
3 14:25 – 14:55
4 15: 05 – 15:35
5 15:45 – 16:15
6 16:25 – 16:55
7

 

Учениците кои физички ќе посетуваат настава ќе доаѓаат според распоредот кој им е доставен од нивните наставници.

Им посакуваме успешен почеток на сите ученици и наставници.