Од ,,Зрно до леб“

.Среќни и насмеани детски лица. Учениците од IIa, IIб и IIв одд. имаа можност да видат како се прави домашно лебче. Нивните лица покажа колку е вкусно.