Базар на десерти

На 4 јуни учениците од 9 одделение организираа базар на десерти на градскиот плоштад. Базарот е дел од активностите на учениците по предметот Иновации кои ги реализираат заедно со наставничката … Read More

Од ,,Зрно до леб“

.Среќни и насмеани детски лица. Учениците од IIa, IIб и IIв одд. имаа можност да видат како се прави домашно лебче. Нивните лица покажа колку е вкусно.