Избрани првенците на генерацијата 2023/24

Наставничкиот совет при ООУ „Страшо Пинџур“ одлучи Првенци на генерацијата 2023/24 да бидат прогласени учениците:
Невенка Андова 9б
Христијан Стојанов 9а
При тоа пофалени ученици за посебни постигања да ги прогласи учениците:
Дафина Будбарова 9б
Митко Виденов 9в
Невенка Минова 9г
Ленче Најдовска 9г
Ружица Стефанова 9г
Петар Јанчев 9г
Им честитаме на учениците и им посакуваме успех во идното образование.