Базар на десерти

На 4 јуни учениците од 9 одделение организираа базар на десерти на градскиот плоштад. Базарот е дел од активностите на учениците по предметот Иновации кои ги реализираат заедно со наставничката Ѓорѓина Димова. Базарот беше успешен и собраните средства за искористија за завршната забава на учениците.