Државен натпревар по француски јазик

Денес, во просториите на Филолошки факултет во Скопје се одржа Државниот натпревар по француски јазик за VIII и IX одд.,”Olympiades 2024″. На натпреварот учениците ги постигнаа следните резултати:

Осмо одделение: Илија Богоев – ПРВО место, под менторство на наставник Трајанка Апостолова;

Деветто одделение: Невенка Андова -ТРЕТО место, под менторство на наставник Александра Балкански