Резултати од општинскиот натпревар по природни науки

На 23.02.2024 година се одржа Oпштинскиот натпревар по ПРИРОДНИ НАУКИ – ООУ,,Страшо Пинџур,,-Неготино.Сите ученици постигнаа солидни резултати и се стекнаа со право за учество на регионалниот натпревар.Им посакувам многу успех и среќа.

Природни науки IV одделение

Ментор:Марина Станиславова
1.Стефан Виденов I награда
2.Мила Петрова II награда
3.Христијан Стефанов II награда
4.Драган Донев II награда
5.Марко Веселинов III награда
6.Mиле Филипов III награда
7.Maрија Атанасовска III награда

Ментор:Цветанка Недева
1.Лазар Нацев II награда
2.Лука Василев II награда
3.Ирина Ефремова III награда
4.Стефанија Недева III награда
5.Лара Лазарова III награда

Ментор:Мирјана Накова
1.Леонид Крстев III награда

Природни науки V одделение
Ментор:Велика Маркова
1.Лазар Коцев I награда
2.Благој Стојков I награда
3.Габриел Тасевски I награда
4.Миша Недева I награда
5.Лилја Димова I награда
6.Дарио Ставров II награда
7.Емилија Ангелова II награда
8.Стела Ќимова II награда

Ментор:Наталија Котевска
1.Борис Нечев I награда
2.Габриела Каранфиловска III награда

Природни науки VI одделение
Ментор:Наталија Котевска
1.Лазар Бојков II награда
2.Лазар Трајков II награда
3.Изабела Илиева III награда
4.Марија Зазова III награда
5.Даниел Ставров III награда
6.Драгана Трајкова III награда
7.Александра Хаџиска III награда
8.Јана Коцева III награда
9.Грета Панова III награда