Работилница на тема „Стоп за користење на пиротехнички средства и петарди“

На ден 21.12.2023 година од страна на Отсек за превенција при СВР Велес со учениците од ООУ,,Страшо Пинџур,, во Неготино во пресрет на Новогодишните и Божиќните празници спроведена е едукативна работилница на темата ,,Стоп за користење на пиротехнички средства и петарди“. На едукативната работилница на учениците преку едукативна презентација им се представени штетните последици од користењето на пиротехнички средста како и опаснистите по здравјето и безбедноста и законските прописи од недозволеното користење на пиритехнички средства.