Регионален натпревар по спелување на француски јазик

На одржаниот регионален натпревар спелување на француски јазик, нашите ученички од седмо одделение ги освоија следниве места: Прво место – Ана Николова 7г; Второ место – Зорица Атанасова 7а; Трето место – Маја Арсова 7г и петто место – Ива Крстева 7а одд. Сите ученички го продолжуваат натпреварувањето понатаму, на Државниот натпревар.