Државен натпревар по математика 2023 год.

На 14.05.2023 год. се одржа Државниот натпревар по математика за основно образование на ПМФ-Скопје. Учениците од нашето училиште успешно се претставија: Екатерина Хаџиска  9одд. и Андон Крстев  7одд со Пофалница- ментор С.Миладинова и Христијан Стојанов 8 одд. успешно учество, ментор Сања Ристова.