Регионален нтпревар по физика

На 08.04.2023, во ПМФ во Скопје, се организираше регионален натпревар по физика за учениците од 8 и 9 одделение. Нашите ученици покажаа солидни резултати: Христијан Стојанов 8а одд – пофалница Давид Петров 9а одд -успешно учество, се стекнаа со право на учество на државниот натпревар, а учениците Андреа Зорзиќ 9в одд и Петар Јанчев 8г одд имаа успешно учество.