Резултати од општинскиот натпревар по хемија

На 24.02.2023 во ООУ”Страшо Пинџур”Неготино се одржа општинскиот натпревар по хемија во кој учество зедоа учениците од основните училишта од Неготино,Градско и Демир Капија.Нашите ученици ги постигнаа следниве резултати:

-Цветанка Петровска-прва награда

-Давид Петров –втора награда

-Јулијана Ѓорѓиева–втора награда

-Лилјана Лазова–втора награда

-Марија Атанасова–втора награда

-Марија Боцева –трета награда

-Антонија Великовска–трета награда

-Јована Јанева–трета награда

-Марија Ѓорѓиева – успешно учество

На пласираните ученици на регионален натпревар им посакуваме среќа!