Општински натпревар по физика

На 10.02.2023 се одржа општински натпревар по физика, во ООУ “Гоце Делчев” , Неготино. Со право на учество на регионален натпревар се стекнаа учениците:

– Андреа Зорзиќ 9 одд

– Давид Петров 9 одд

– Екатерина Хаџиска 9 одд

– Христијан Стојанов 8 одд

– Петар Јанчев 8 одд.