Обука на тема „Стратегии за воведување на настава со фокус на ученикот“

На 17.01.2023 во училиштето се одржа интерна обука на тема „Стратегии за воведување на настава со фокус на ученикот“. На обуката наставниците се запознаа со предностите на наставата со фокус на ученикот, како и неколку стратегии со кои може истата да ја воведат во училницата. Обуката ја реализираше: Ѓорѓина Димова, наст. по информатика.