Извонредни резултати на државниот натпревар „Спелување на француски јазик“

На Државниот натпревар „Спелување на француски јазик“, учениците го освоија:

-ВТОРО место:  Андон Крстев 7в и

-Шесто место: Илија Богоев 7г

Ментор: Трајанка Апостолова, наст. по француски јазик