Освоено 2 место на 55 Детски рацинови средби

На 55 Детски рацинови средби, во категоријата мултимедијален ИКТ проект на тема „Рацин – поет на љубовта и болката“, нашите ученици од деветто одделение: Екатерина Хаџиска, Бојан Трајков, Андреа Зорзиќ, Ристе Димов, Марија Атанасова, Атанас Јанчев, Никола Гичовски и Филип Здравев, под менторство на наст.Трајанка Апостолова го освоија ВТОРО место“