Хуманитарна акција во соработка со Црвен крст

Од децата за децата, училиштето собираше чиста и користена облека и играчки и истите беа доставени до црвен крст кои ги донираа во малите групни домови.