Показна вежба – Евакуација при дојава за пожар

На  11.11.2022 во нашето училиште се реализираше показна вежба – евакуација при дојава на пожар. Училиштето со помош на пожарникарите успешано ја реализираше вежбата.