Тројца Едуино амбасадори од нашето училиште

Ви ги претставуваме тројцата Едуино амбасадори од нашето училиште: Марина Станиславова – амбасадор повеќе од една година и  Весна Јованова и Цанка Костова –  нови амбасадори.

Им честитаме, и им посакуваме уште поголеми успеси во иднина.