Зонски натпревари во футсал

Денес 16.05.2022 во спортска сала Младост во Неготино се одиграа зонски натпревари во футсал во машка категорија за ученици од 6 и 7 одделение.
1 место ООУ”Страшо Пинџур” Неготино
2 место ООУ”Кочо Рацин ” Прилеп
3 место ООУ”Тоде Хаџи Тефов” Кавадарци
Резултати:
ООУ ,,Страшо Пинџур’’ -ООУ,,Кочо Рацин’’ 5:0
2.ООУ,,Кочо Рацин’’-ООУ,,Тоде Хаџи Тефов’’ 2:0
3.ООУ,,Страшо Пинџур’’-ООУ,,Тоде Хаџи Тефов’’ 2:1
Со освоеното првото место на зонскиот натпревар во футсал се стекна со право на учество на регионалните натпревари во кој ќе земат учество сите екипи кој освоиле први места во своите зони од цела западна Македонија. Ментор на екипата ООУ ,,Страшо Пинџур’’ од Неготино е проф. Јордан Симоновски и им посакуваме уште многу успеси во идните натпревари.