Резултати од регионалниот натпревар по природни науки

На 02.04.2022 год се одржа регионалниот натпреварот по ПРИРОДНИ НАУКИ – ООУ,,Страшо Пинџур,,-Неготино. Честитки за одличните резултати кои ги покажаа вредните ученици.Ви посакуваме многу среќа и успех и државниот натпревар.

IV одделение Ментор:Јасмина Анѓелкова

Марија Зазова I награда

Христина Богоева II награда

Ментор:Ленча Петрова

Бојан Петров пофалница

Тамара Николова пофалница

Ментор:Цанка Костова

Драгана Трајкова III награда

Лазар Бојков пофалница

Матеа Јанчева пофалница

V одделение Ментор:Наталија Котевска

Марија Јанчева III награда

Ана Николова III награда

Нина Смилкова III награда

Дамјан Стојков III награда

Мила Василева III награда

Мила Мојсова пофалница