Резултати од регионалниот натпревар по физика

На 02.04.2022 се одржа регионален натпревар по физика, а ученичката Андреа Зорзиќ од 8 одд освои 3.награда и се стекна со право за учество на државен натпревар. Ученичките Марија Боцева 8одд, Нина Мечева 9одд и Ивана Иванова 9одд имаат успешно учество