Резултати од општинскиот натпревар во Природни науки

На 11.02.2022 год се одржа општинскиот натпреварот по ПРИРОДНИ НАУКИ – ООУ,,Страшо Пинџур,,-Неготино. Честитки за одличните резултати кои ги покажаа вредните ученици.Ви посакуваме многу среќа и успех и на регионалниот натпревар. IV одделение Ментор:Јасмина Анѓелкова Христина Богоева I награда Марија Зазова III награда Ментор:Ленча Петрова Бојан Петров II награда Тамара Николова II награда Тодор Адамов Пофалница Ментор:Цанка Костова Лазар Бојков III награда Матеа Јанчева III награда Драгана Трајкова III награда V одделение Ментор:Наталија Котевска Марија Јанчева I награда Нина Смилкова I награда Ана Николова I награда Дамјан Стојков I награда Мила Василева II награда Мила Мојсова III награда