Резултати од училишниот натпревар по англиски јазик

На 11.02.2022 се одржа училишниот натпревар по англиски јазик и ги објавуваме резултатите.

Двајцата првопласирани ученици од секое одделение (5, 6, 7, 8 и 9 одделение) се пласираа за учество на Општинскиот натпревар кој ќе се одржи на 19 март 2022 г.