Противпожарна вежба

На 11 ноември во нашето училиште се реализираше противпожарна вежба – вежба за евакуација на учениците и наставниците во соработка со ТПЕ – Неготино.