ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА СПОРТОТ “Ден на активна физичка писменост “

Учениците од III А, Б, В од ООУ “Страшо Пинџур” од општина Неготино ,под раководство на одделенските наставници Весна Ѓорѓиева ,Весна Петридова и Весна Јованова и наставникот по физичко и здравствено образование Зоран Симоновски, учествуваа во проектот ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА СПОРТОТ “Ден на активна физичка писменост “во организација на Агенцијата за млади и спорт и Федерација на училишен спорт, под мотото водење грижа за здрав живот на секоја индивидуа.