Edu Talks со нашата наставничка Марина Станиславова

Заедницата на Едуино започна рубриката Edu Talks  и како втора гостинка е наставничката од оашето училиште Марина Станиславова. Разговорот со неа може да го причитате на следниот линк.