Распоред на работа на училишната библиотека

 

Се молат сите ученици и наставници строго да се придржуваат до дадениот распоред и да ги почитуваат сите мерки за безбедност!