Почеток на учебната 2021/22 година

Се известуваат учениците и родителите дека учебната година започнува на 01.09.2021. Распоредот за првиот училишен ден е:

6 -9 одд      од 7:30 часот

2 – 5 одд    од 12:30 часот

1а   одд     од 10 часот

1б одд      од  10:45 часот

1в одд     од 11:30 часот

Задолжителна дезинфекција и носење на маски.

На сите вработени, ученици и родители им посакуваме успешна учебна година со добро здравје.

Распоред на влегување на одделенијата по влезови: