Соработка со Американски совети во склоп на IDEAL проектите

Американски Совети во склоп на IDEAL проектите беа во посета во нашето училиште ООУ,, СТРАШО ПИНЏУР – Неготино. Вo знак на благодарност учениците  од 3 одделение заедно со својата наставничка Цанка Костова изработија честитки со порака и си добија скромни подароци и благодарници. Им благодараме за соработката на Цветанка Пасинечка и Михаела Миладиноскa.

Денес учениците беа во посета на касарната во Пепелиште каде што се сретнаа со американските војници. Нашите ученици се претставија со свои ритмички точки, а потоа се дружеа со војниците.