Резултати од регионалниот натпревар по природни науки

Резултати од Регионалниот натпревар по природни науки 2021 год

V одделение- ментор:Наталија Котевска

1.Иван Иванов -I награда (учество на државен натпревар)

2.Андон Крстев -II награда (учество на државен натпревар)

3.Марија Нацева -II награда (учество на државен натпревар)

4.Марко Ташев -III награда

5.Мите Лазов -пофалница

6.Давид Хосуе Гонзалез Димова – пофалница

IV одделение

1.Марија Јанчева -I награда (учество на државен натпревар) Ментор:Валерија Ручкоманова

2.Ана Николова -II награда (учество на државен натпревар) Ментор:Валерија Ручкоманова

3.Здравко Нотков -II награда (учество на државен натпревар) Ментор:Билјана Цветковска

4.Дамјан Стојков -III награда Ментор:Билјана Цветковска

5.Маја Арсова – пофалница Ментор:Валерија Ручкоманова