Конечните резултати од Општински натпревари по природни науки одржани на 16. април 2021 год.

Училиште Одд Име и  презиме Поени од можни 50 награда критериум ментор
ООУ „Страшо Пинџур“ 5 Иван Иванов 42 84% III I Наталија Котевска
ООУ „Страшо Пинџур“ 5 Марија Нацева 41 82% III II Наталија Котевска
ООУ „Страшо Пинџур“ 5 Мите Лазов 40 80% III II Наталија Котевска
ООУ „Страшо Пинџур“ 5 Давид Хосуе Гонзалез Димова 38 76% III II Наталија Котевска
ООУ „Страшо Пинџур“ 5 Марко Ташев 37 74% III II Наталија Котевска
ООУ „Страшо Пинџур“ 5 Андон Крстев 35 70% III II Наталија Котевска
ООУ „Страшо Пинџур“ 5  Зоран Филипов 32 64% Пофалница   Наталија Котевска
ООУ „Страшо Пинџур“ 5 Кирил Трајков 29 58% Учество   Наталија Котевска
ООУ „Страшо Пинџур“ 4 Ана Николова 47 94% I I Валерија Ручкоманова
ООУ „Страшо Пинџур“ 4 Марија Јанчева 46 92% I II Валерија Ручкоманова
ООУ „Страшо Пинџур“ 4 Дамјан Стојков 41 82% III II Биљана Цветковска
ООУ „Страшо Пинџур“ 4 Здравко Нотков 40 80% III II Биљана Цветковска
ООУ „Страшо Пинџур“ 4 Маја Арсова 37 74% III II Валерија Ручкоманова

 

Учество на Регионални натпревари по природни науки од категоријата  4 и 5 одделение имаат учениците означени со „I и  II критериум“ во табелата.

 

Упатуваме честитки до учениците и менторите  и им посакуваме многу успех на регоналнот натпревар.