Уредување на училишниот двор

Денес со засадување на зимзелени дрвца се започна со пролетното уредување на училишниот двор. Следуваат уште многу вакви активности се со цел оплеменување на средината за учење.