Резултати од Регионалниот натпревар по математика

Резултати од Регинален натпревар по математика  13.03.2021год.

 

Р.бр. Име и презиме Одд. Награда Ментор
1 Дамјан Стојков 4 I Б. Цветкова
2 Марија Јанчева 4  II В. Ручкоманова
3 Нина Смилкова 4 II Б. Цветкова
4 Мила Василева 4 II Б. Цветкова
         
5 Марко Ташев 5 I Т. Ристова
6 Мите Лазов 5 I Ј.Данилова
7 Кристина Настова 5 I Т. Ристова
8 Снежана Волканоска 5 II Ј.Данилова
9 Филип Јанев 5 III Т. Ристова
10 Ѓорѓи Илиев 5 III Т. Ристова
11 Марија Нацева 5 III Т. Ристова
         
12 Христијан Стојанов 6 II Сања Митрева
13 Митко Виденов 6 II Сања Митрева
14 Петар Јанчев 6 II Сања Митрева
15 Невенка Минова 6 II Сања Митрева
16 Сара Наумова 6 III Сања Митрева
17 Дафина Будбарова 6 III Сања Митрева
18 Павлинка Недева 6 III Сања Митрева
19 Марио Стојанов 6 Поф. Сања Митрева
         
20 Лилјана Лазова 7 I С.Миладинова
21 Андреа Зорзиќ 7 II С.Миладинова
22 Давид Петров 7 III С.Миладинова
23 Екатерина Хаџиска 7 Пофа. С.Миладинова
24 Илија Петрески 7 Пофа. С.Миладинова
         
25 Никола Мантев 8 II С.Миладинова
26 Ивана Иванова 8 II С.Миладинова
27 Александра Тодорова 8 III В. Катаева Адраманов
28 Лидија Богоева 8 III С.Миладинова
29 Елена Јосифоска 8 III В. Катаева Адраманов
30 Маријана Николова 8 Поф. С.Миладинова
31 Марија Станојковиќ 8 Поф. В. Катаева Адраманов

 

Активот по математика на сите ученици и нивни ментори им ги честита наградите, а на ученичката Лилјана Лазова од 7 одд. им посакува многу успех на Државниот натпревар по математика.