Започна со реализација проектот „Не го фрлај твојот отпад“

На 01 февруари започна со реализација на проектот „Не го фрлај твојот отпад“ кој победи на Повикот на млади истражувачи поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој. Учениците започнаа со истражувањата согласно со проектниот план и редовно се одржуваат состаноци. Се изработи и веб страната на која ќе се публикуваат истражувањата, експреиментите и резултатите.

Можете да ја видите на следниот линк: https://nfto.spingur.mk/