Учество во Глобалното поврзување на Мајкрософт

И оваа година на 11 ноември нашите ученици со наставничката Ѓорѓина Димова учествуваа во Глобалното поврзување на Мајкрософт.  Поради посебните услови во кои се одвива наставата оваа година поврзувањето се реализираше преку Microsoft Teams. Учениците се поврзаа со ученици од Хрватска. Најпрво играа mystery skype и потоа учениците разговараа за нивните интереси, омилената музика, филмови.