Инсталирање на Microsoft Teams

После најавувањето и активирањето на вашите кориснички сметки потребно е да се инсталира Microsoft Teams.

За инсталирање кликнете на следниот линк: https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Користете го следното упатство кое ќе ве води низ процесот на инсталација.

Како да инсталирам Microsoft Teams-converted