Вклучување на час преку Националната платформа

Утре во 10 часот ќе имаме пробно вклучување на час за сите наставници и ученици. Учениците треба да се најават на платформата. Закажаниот час ќе се појави во Нови настани (New events) како на сликата

Кликате на името на часот (на сликата тоа е Одделенски час 9б). Ќе ви се отвори линк со кој ќе се вклучите на часот.