Трета награда на Државниот натпревар по математика

Трета награда за нашата ученичка, Лилјана Лазова од 6 одд. на XLV Државен натпревар по математика за учениците од основното образование под менторство на нас. Силвана Миладинова. Натпреварот се одржа на ден 22 и 23.08.2020 година во просториите на ПМФ- Скопје со физичко присуство. Работата дава резултати. Честитки !