Нашето училиште дел од Еразмус

Нашето училиште е дел од Еразмус KA203 проектот “Upgrade yourself with Learner Centered Approach” и добри грант за реализирање на активностите. Проектот ќе се реализира во следните 3 години.