Упатства за работа со Националната платформа

За најава на националната платформа кликате на следниот линк:

www.lms.schools.mk

По започнување на платофмата од 1 октомври пристапот ќе биде од нова адреса која ќе ви ја објавиме тука, но истата ја има и од десната страна на почетокот на сајтот.

Упатства за работа на платформата:

Како да се најавам на платформата и да сменам лозинка-converted

Како да инсталирам Microsoft Teams-converted

 

Следење настава со мобилен телефон

Инсталирање на moodle апликацијата и најава на Националната платформа

 

Преглед на материјалите на платформата и предавање на домашна задача преку прикачување на датотека (file)